Udskriv
PDF

Vilkår og priser

Jeg har overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder at mine klienter kan få tilskud til psykologbehandling fra det offentlige, såfremt der gennem lægen er givet en henvisning til psykolog. Nb Behandlng foregår her udelukkende i Billund

Problematikker der giver ret til henvisning er:

1. Røveri-, volds- ogvoldtægsoffre, 2. Trafik- og ulykkesofre, 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer, 4. Personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom, 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom 6. Pårørende ved dødsfald 7. Personer, der har forsøgt selvmord 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet. 9. Personer, der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb 10. personer med let til moderat depression fra 18 år og opefter. 11. Personer med let til moderat angst imellem 18 og 38 år.

Pris v. lægehenvisning: Se nettet

Nb. Hvis du herudover er medlem af Sygesikringen Danmark er der tilskud ca 200 kr.

 

Ved egenbetaling er prisen kr. 950 kr. pr behandliing

Priser for konsulent/supervisor funktioner:

Gruppesupervision 1.500 kr. pr. time

Individuel supervision 1.000 kr.

 

Betaling foregår normalvis kontant/dankort/mobil pay fra gang til gang.

Husk altid sygesikringskort.